Vid beställning av reservdelar till våra produkter för fartyg behöver vi fartygets namn, information om produkten i fråga samt typskyltens uppgifter eller ett fotografi av typskylten, om ett sådant går att få fram. Detta hjälper oss att kontrollera om reservdelen finns tillgänglig och att leverera rätt del.