Vi har under åren utvecklat våra klosetter i nära samarbete med kunderna och har i dag tre olika modeller i vårt sortiment. Nedan finns mer information om våra olika modeller.

Klosetter används för att skölja ner fast och flytande avloppsdugligt avfall. Flaskor, bäckenskålar och liknande kan tömmas i klosetten, som sedan spolas med hjälp av spolventilen.

Ett stanklås av plast medföljer.

Klosett 3070

Anordningen lämpar sig för att skölja ner fast och flytande avfallsdugligt avfall. Avfallet sköljs ner i avloppet med hjälp av kantsköljning.

Klosett 3070 används för att tömma septiktankar på bl.a. servicestationer och campingplatser.

 • Mått: 550 x 600 x 900 mm
 • Arbetshöjd: 800 mm
 • Avloppsrörets diameter: 110 mm
 • Utrustning: gångjärnsförsett galler eller lock
Klosett 3070

Klosett 3071

Klosett 3071 har förutom kantsköljningen även flask- och bottenduschar som kan användas för att skölja de kärl som töms i klosetten.

Klosett 3071 används ofta på exempelvis bäddavdelningar för att tömma bäckenskålar.

 • Mått: 550 x 600 x 900 mm
 • Arbetshöjd: 800 mm
 • Avloppsrörets diameter: 110 mm
 • Utrustning: gångjärnsförsett galler eller lock
Klosett 3071

Klosett 3071V

Klosett 3071V är en vidareutvecklad version av modell 3071 som underlättar tömningen av olika behållare i klosetten. Den vinklade klosetten har blivit allt mer populär tack vare användarvänligheten och den förbättrade ergonomin.

 • Mått: 550 x 600 x 1000 mm
 • Arbetshöjd: 700 mm, avfasad framkant
 • Avloppsrörets diameter: 110 mm
Klosett 3071V

Tilläggsinformation

Klosettens spolventil frigör en stor mängd vatten på en gång. För att spolningen ska fungera korrekt bör klosetten därför förses med kallvatten via en DN28-anslutnig, och det rekommenderade rörtrycket är 4,0–6,9 bar. Klosetten kopplas till ett DN100-avlopp.

Klosetternas yttre mått är 550 x 600 x 900 mm (modell 3070 och 3071) samt 550 x 600 x 1000 mm (3071 V).

Klosetter finns i tre olika modeller. Våra försäljare hjälper dig att välja rätt modell

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.