Hörnmatare

Hörnmataren installeras mellan korgtransportören eller returbordet och diskmaskinen.Diskkorgarna dras för hand till hörnmataren, som automatiskt transporterar dem vidare in i diskmaskinen.Anordningen ansluts till diskmaskinens matning. Tack vare den lutande bottnen rinner vattnet ner i diskmaskinen.

Vändskiva 90°

Vändskivan installeras mellan korgtransportören och diskmaskinen. Matningsriktning valbar; medsols eller motsols.Skivan ansluts till diskmaskinens matning. Tack vare den lutande bottnen rinner vattnet ner i diskmaskinen.

Vändskiva 180°

Vändskivan installeras mellan korgtransportören och diskmaskinen. Matningsriktning valbar; medsols eller motsols.

Skivan ansluts till diskmaskinens matning. Tack vare den lutande bottnen rinner vattnet ner i diskmaskinen.

Tilläggsinformation

Allmänt

Diskmaskinen som anordningen är kopplad till måste vara avstängd under rengöringen.
Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel för att rengöra rostfria ytor. Om du använder rengöringsmedel som innehåller klor bör du skölja mycket omsorgsfullt. Klor och klorföreningar kan orsaka korrosionsskador om de kommer i kontakt med rostfritt stål.

Daglig rengöring

Apparaten ska rengöras efter användning. Använd varmt vatten och ett neutralt disk- eller rengöringsmedel. Skölj bottnen.

Veckovis rengöring

Rengör anordningens utsida med en fuktig trasa. Använd varmt vatten och ett neutralt disk- eller rengöringsmedel.