Kavika siirtyi geoenergiaan

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää monenlaisia toimia myös kiinteistöjen energiankäytön suhteen. Kavika Oy on osaltaan mukana edistämässä tavoitteiden saavuttamista. Yhtiön Järvenpään toimipiste on siirtynyt kesän aikana käyttämään maalämpöä. Modernissa kiinteistössä on ollut alun perin poistoilman lämmön talteenotto, mutta lämmitysenergiana on käytetty polttoöljyä, sillä alueella ei ole ollut mahdollisuutta kaukolämmön käyttöön. Jatkossa suurin osa kiinteistön lämmöstä saadaan päästöttömästi maalämmöstä.

LeaseGreen Oy:n toimittaman geoenergiajärjestelmän käytännön toteutus käynnistyi porausvaiheella, jossa maaperään porattiin viisi 310 metriä syvää energiakaivoa putkille, jossa kiertää lämmönkeruuneste. Tämän jälkeen vuorossa oli putkien johtaminen kaivoilta rakennukseen, jonka aikana avattiin hieman pihan asvalttia ja kaivettiin putkille tilaa. Viimeiseksi noin 200 neliömetrin laajuinen alue asvaltoitiin uudelleen. Projektin päätteeksi näkyviin jäi ainoastaan seinässä oleva pieni liitoskohta rakennuksen sisällä sijaitsevaan lämpökeskukseen.

Maaperään varastoitunutta auringon lämpöä hyödyntävä, uusiutuva geoenergia on perustamiskustannusten jälkeen käytännössä ilmaista. Sähkönkulutus kasvaa hieman lämpöpumpun tarvitseman energian vuoksi. Lämmityskaudella polttoöljyä säästyy merkittävä määrä, pakkaskausista riippuen jopa 90 %, joten hiilidioksidipäästöt vähenevät samassa suhteessa tuntuvasti. Kavikan kiinteistön hiilijalanjälki pienenee noin 24 500 kg vuodessa, joka vastaa esimerkiksi 110 aurinkopaneelin vuosituottoa tai 175 000 kilometrin ajomatkaa vähäpäästöisellä henkilöautolla.

Tuotantoketjun ekologisuus on osa Kavikan arvoja. Maalämpöön siirtyminen vähentää osaltaan tuotannon hiilijalanjälkeä. Yhtiön raaka-aineena käyttämä ruostumaton teräs on käyttöiän jälkeen kierrätettävissä. Myös tuotannossa yli jäävä materiaali kierrätetään.