Datalla lisäarvoa terveydenhuollon kalusteratkaisuihin

Kavika Oy valittiin mukaan Sitran reilun datatalouden yritysohjelmaan syksyllä 2020. Projektin aikana olemme tunnistaneet terveydenhuollon tuotteidemme ympärille uusia reaaliaikaiseen dataan perustuvia toimintamalleja, joilla tuotamme lisäarvoa terveydenhuollon kumppaneillemme tehostamalla toimintaa ja lisäämällä potilasturvallisuutta.

Ohjelman aikana yritykset ovat tehneet tiiviisti yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa kiinnittäen erityisesti huomiota palvelumuotoiluun. Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat osallistuneet suunnitteluun ja ideointiin. Jatkamme kehitystyötä kevään 2021 aikana, jolloin on tarkoitus  myös käynnistää ensimmäiset pilotit.